LATEST ARTICLES

השוואת מחירים לביטוח גני ילדים

ביטוח גני ילדים הינה פוליסת ביטוח מיוחדת לגני ילדים וקייטנות המבטיחה פיצוי במקרה של נזק למבנה לגננת או לילדים הנמצאים בגן. כל אדם המפעיל...

השוואת מחירים חוקרים פרטיים

משרדי חקירות ובכלל, חוקרים פרטיים יכולים לסייע לכם גם אם אתם גוף פרטי וגם אם אתם גוף עסקי. אם חשבתם שחוקר פרטי הוא אחד שסיים...

השוואת מחירים לביטוח רכב מקיף

ביטוח מקיף לרכב הינו ביטוח השלמה לביטוח חובה לרכב. ביטוח מקיף בעצם מכסה פגיעות רכוש אשר נגרמות לרכב שלך או לרכב של צד ג'. בנוסף...

השוואת מחירים ביטוח קבלנים

ביטוח קבלנים הוא ביטוח המגן על המבוטח במקרה נזקים בתקופת הבנייה ולאחריה, וגם במקרה של נזק או פציעה של אדם או רכוש מפרויקט שהיה...

השוואת מחירים ביטוח דירה

ביטוח דירה הינה פוליסת ביטוח המבטחת את הבית שלכם בכול מקרה של נזק רכוש, פריצה, גניבה, נזק בזדון וכדומה. אין דבר נורא יותר מלשוב...

השוואת מחירים לביטוח בריאות

ביטוח בריאות הינו ביטוח בריאות פרטי משלים, ביטוח זה בא בנוסף לחוק ביטוח הבריאות הממלכתי ולביטוחי הבריאות המשלימים של קופות החולים בארץ. ביטוח בריאות מכסה...