השוואת מחירים ביטוח קבלנים

0
2845

ביטוח קבלנים הוא ביטוח המגן על המבוטח במקרה נזקים בתקופת הבנייה ולאחריה, וגם במקרה של נזק או פציעה של אדם או רכוש מפרויקט שהיה אחראי עליו. ביטוח זה נקרא בעבר "כל הסיכונים הקבלנים" הוא בגדר חובה לכול קבלן או חברת המתעסקת בהקמת פרויקטים של בנייה, שיפוץ וכדומה.

פוליסת ביטוח קבלנים מתחלקת לשלושה חלקים, כול אחד מהם הוא פוליסת ביטוח בפני עצמו:

  1. ביטוח רכוש – מכסה כול נזק שנגרם במהלך תקופת הבנייה ואמור לכסות את עלות ההקמה של הפרויקט כולו. הפרמיה לביטוח מסוג זה ניתנת במקרים הבאים: פריצה, שוד, גניבה מאתר הבנייה, רעידת אדמה ופגעי טבע, שביתות, מהומות ונזקים בזדון.
  2. ביטוח חבות צד שלישי – חלק זה של ביטוח קבלנים מכסה פיצויים בגין נזק שנגרם לצד שלישי עקב עבודות הפרויקט. הביטוח כולל גם הוצאות משפטיות.
  3. ביטוח חבות מעביד – ביטוח זה מכסה פיצויים בתביעות של עובד מעביד בגין נזקים שנגרמו לו בזמן העבודה (תאונה,פציעה קשה \ קלה), גם במקרה זה קיים כיסוי משפטי.

לכול אחד מסעיפי הביטוח לעיל קיימת רשימת סעיפים חריגים אשר ניתן להוסיף אותו לפוליסת הביטוח (תוספת תשלום) או להסירם. לדוגמא ניתן להוסיף לביטוח רכוש סעיף בלאי מכונות טבעי ופיצוי נזקים מכאניים וחשמליים. במקרה כזה יקבל הקבלן פיצוי נוסף על בסיס סעיפים אלו.

שלושת הסעיפים לעיל הם הסטנדרטיים כאשר מדובר ב ביטוח קבלים, אך נהוג להוסיף ביטוחים נוספים לכיסוי תביעות ופיצויים נוספים.

  • ביטוח חבות מוצר – פיצוי עבור נזק הגרם על ידי שימוש ישיר במוצר שלכם (עם תום הבנייה), סעיף חשוב מאוד ל ביטוח קבלים, מכסה אתכם במקרה של תאונות שנגרמו בשל בנייה לא טובה.
  • ביטוח חבות מקצועית – מכסה תביעות פיצויים בגיל תביעת רשלנות מקצועית, תכנון לקוי וטעויות.
  • ביטוח ציוד הנדסי – דחפורים, מנופים ומשאיות שווים כסף רב, ביטוח זה מכסה נזקים שנגרמו להם בזמן העבודה על הפרויקט.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here