זכויות נשים בהריון – דיני עבודה

0
581

החוק אוסר על פיטורי עובדת בהיריון (גם אם לא עבדה 6 חודשים ברציפות באותו מקום עבודה) בעקבות הריונה, כיוון שזה עלול להיתפש כאפליה אסורה על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, לרבות הפרה של חובת תום לב. אישה מוגנת מפיטורין ואפליה עוד מיום עבודתה הראשון בהקשר זה.

אין לפטר אישה במצב הריוני מכל סיבה אלא בקבלת היתר

אם אישה הריונית צברה לפחות 6 חודשי וותק באותו מקום עבודה או מעסיק, אין לפטרה מכל סיבה אלא בקבלת היתר מטעם הממונה על חוק עבודת נשים. אם סיבת הפיטורין היא ההיריון, לא יינתן היתר בכל מקרה.

אם מעסיק נתן לעובדת הודעה מוקדמת לפיטורים טרם צברה 6 חודשי וותק, אך פיטורים אמורים להיכנס לתוקף 6 חודשים לאחר מועד העסקתה, יהיה עליו לקבל היתר לפיטוריה גם אם לא ידע שהיא בהריון בעת שהחליט לפטרה.

על המעסיק לקבל היתר לפיטוריה גם אם ההיריון חל בתקופה שבין מועד קבלת ההודעה המוקדמת לפיטורים למועד בו הפיטורים אמורים להיכנס לתוקף.

המעסיק לא יכול לתת לעובדת הודעת פיטורים ללא היתר במהלך חודשי ההיריון, גם אם הם אמורים להיכנס לתוקף לאחר תום תקופת הימים המוגנים (60 יום) שלאחר חופשת הלידה.  ההיתר ניתן בידי הממונה על חוק עבודת נשים בהינתן ששוכנעה כי אין הפיטורים קשורים למצב ההריוני ולאחר ששקלה את ההיבטים הקשורים ביחסי העבודה במקום התעסוקה.

על המעסיק לבקש היתר לפיטורי עובדת בהיריון עם וותק של 6 חודשים לפחות לא משנה באיזה מצב מדובר, גם אם לכאורה אין קשר בין הפיטורים למצב. פיטורים ללא היתר יהיו נא בטלים מעיקרים ועובדת תהיינה זכאית לשל הזכויות כאילו לא קיבלה פיטורין.

בית הדין האזורי לעבודה פסק כי בהינתן היתר לפיטורי עובדת בהריון במועד עתידי, זכאית היא לתשלום שכר עד אותו מועד שקבוע בהיתר לרבות לתמורת הודעה מוקדמת.

הגשת תלונה ותביעת פיצויים

אם עובדת פוטרה שלא כדין במהלך תקופת ההיריון הרי שיש לה עילה לתבוע פיצויים, מעבר לכך שפיטורים נחשבים כלא היו ויש ברשותה לנקוט בשלל צעדים, כמו:

 1. הגשת תלונה מול המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
 2. הגשת תביעה מול המעסיק בבית הדין לעבודה על מנת לתבוע פיצויים בגובה השכר וההטבות אשר העובדת הייתה מקבלת לו יחסי העבודה היו ממשיכים כתקנם (כאילו מעולם לא פוטרה)
 3. אם עבדה אצל אותו מעסיק או מקום עבודה פחות משישה חודשים ופוטרה בעקבות מצב הריוני הרי שיש לה אפשרות לתבוע פיצויים מכוח שוויון הזדמנויות בעבודה.
  1. אך עליה להוכיח כי לא הייתה סיבה אחרת לפיטוריה מלבד מצב הריוני, כאשר על המעסיק להוכיח כי לא החליט לפטרה מסיבה זאת.
 4. אם עובדת עבדה באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק מעל לשישה חודשים טרם פוטרה ללא היתר כדין, הרי שהיא זכאית להגיש תביעת פיצויים על סמך חוק עבודת נשים.
  1. אם היא פוטרה בעקבות מצב הריוני, גם היא זכאית להגיש תביעת פיצויים על בסיס חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

לא ניתן לפטר אך כן ניתן לזמן לשימוע

במסגרת בפסק דין בסעש (ת"א) 45627-04-14, ציין בית הדין האזורי לעבודה כי ניתן לזמן עובדת לשימוע במהלך חודשי ההיריון בלבד שלא יפטר ולא ייתן הודעת פיטורים במהלך התקופה (אלא אם כן מקבל היתר מהממונה על חוק עבודת נשים). פיטורים ללא היתר עשויים להוות עבירה פלילית.

בנוסף, אין באפשרותו של מעסיק לפטר עובדת במהלך חופשת לידה. לא ניתן לבקש עבור כך היתר. למעסיק אין אישור לפטר עובדת גם בתקופה המוגנת (60 יום) לאחר חופשת הלידה, וגם אם לקחה העובדת חופשה ללא תשלום לאחריה. למעשה, לא ניתן לפטר אותה גם במהלך חופשה זו ובתקופה של 60 ימים לאחר מכן, אלא באת קבלת היתר מטעם הממונה על חוק עבודת נשים.

איסור על שינוי בהיקף משכר או שכר עובדת

למעסיק אין אפשרות לפגוע בהיקף משרה או שכר של עובדת במצב הריוני, גם אם לא צברה וותק של 6 חודשים במקום העבודה. אחרת, הדבר עשוי להוות אפליה אסורה מטעם חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. הדבר תקף לכל אחד משלבי ההיריון של העובדת מבלי תלות בוותק במקום העבודה.

אם לעובדת מעל 6 חודשי העסקה באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק, אי אפשרות לפגוע בכלל בהיקף משרתה ובשכר מכל סיבה באשר היא למעט מקרים בהם קיבל היתר מטעם הממונה על חוק עבודת נשים. אם מעסיק מעוניין לעשות כך, עליו להגיש בקשה להיתר אל שר העבודה. השר יכול לתת היתר אם רואה לנכון ועל בסיס זה שמבין שאין זה קשור למצב ההריוני של העובדת.

ישנם מקרים בהם מותר למעסיק לעשות שינוי בהיקף משרה או הכנסת עובדת:

 1. העובדת עצמה ביקשה להפחית את היקף המשרה בעקבות דיווח על מצב רפואי
 2. השינוי בהכנסה מתבסס על הסכם קיבוצי
 3. ההכנסה משולמת על בסיס תפוקה והתפוקה ירדה מסיבות שאינן תלויות במעסיק.

מעסיק שהפר הוראות אלו עשוי להיות חשוף לתלונות ליחידת האכיפה של חוקי העבודה. אם פגע בשכר ללא היתר, לעובדת אפשרות לתבוע פיצויים בגובה השכר "שנפגע", כדרך הגשת תביעה לבית הדין האזורי לעבודה. אם עבדה אצל אותו מעסיק או מקום עבודה פחות משישה חודשים, כאשר היקף המשרה או השכר השתנה בעקבות מצב הריוני, יש לה אפשרות להגיש תביעה לפיצויים מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

עליה להוכיח שלא הייתה הצדקה לפיטורין, כאשר על המעסיק להוכיח שלא פיטר בעקבות מצב הריוני.

יש לציין כי חוק עבודת נשים מטיל הגבלות וכללים בנושא העסקת נשים במצב הריוני.

לדוגמה, על עובדת בחודש חמישי להיריון להודיע על כך למעסיק. לאחר מסירת ההודעה, על המעסיק להעסיק את העובדת בהתאמה להגבלות הרלוונטיות לגבי עבודתה בכל הנוגע לשעות נוספות, ימי מנוחה שבועית ומשמרות לילה.

אם מדובר בעובדת אשר נחשפת בעבודתה למנת חשיפה של קרינה מייננת במידה שעולה על 5 מיליסיברט פר שנה, עליה להודיע למעסיק על המצב ההריוני סמוך ככל האפשר למועד בו גילתה על כך. אם היא חשופה במקום העבודה לחומרים מסוכנים או מקור חום שעשוי להשפיע על חום הגוף ולהעלות אותו למעל טווח של 38.5 מעלות צלזיוס למשך זמן של 4 שעות רצופות, עליה להודיע למעסיק על המצב ההריוני תוך 10 ימים ממועד הגילוי על ההיריון.

לסיכומו של דבר

לאחר מסירת ההודעה, לעובדת זכאות לזכויות שונות. אם לא כובדו בידי המעסיק, יש לה אפשרות להגיש מולו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.  עובדת במצב הריוני זכאית לשלל זכויות כמו:

 • הגנה מפני פיטורים
 • הגנה מפני פגיעה בהיקף משרה
 • הגנה מפני אפליה
 • היעדרות מעבודה לטובת בדיקות היריון (ללא הפחתת שכר)

למידע נוסף על נושא זה וקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ניתן ליצור קשר עם משרדנו, אשר מייעץ ומייצג לקוחות מעל לשני עשורים, כמו גם זכה בדירוג BDI כאחד ממשרדי עריכת הדין המומלצים.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here